Samen richting de toekomst

Deskundigheid

Maasstad en Haagse Bewindvoering beschikt over kennis van zaken, ervaring en de vaardigheden die nodig zijn om beschermingsbewind en budgetbeheer optimaal uit te kunnen voeren. Ons kantoor voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die gesteld zijn in het besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Daarnaast beschikken wij over de benodigde diploma’s en zijn wij op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving.

Professionaliteit

Maasstad en Haagse Bewindvoering neemt de verantwoordelijkheid, zorgt voor rust en brengt stabiliteit in uw financiën. Tevens nemen wij de tijd om uw persoonlijke situatie en wensen te bespreken en blijven wij in contact met u en/of uw begeleider.

Transparant

U kunt van ons een gedegen en een transparante werkwijze verwachten. Zo kunt u op elk moment uw eigen dossier raadplegen door in te loggen op de webpagina en zien welke financiële feiten zich hebben voorgedaan. Tevens zijn wij op werkdagen zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar om antwoord te geven op al uw vragen.

Samen richting de toekomst

Bij Maasstad & Haagse Bewindvoering is ieder mens uniek. Wij willen financiële en mentale rust creëren voor al onze cliënten en vinden dat iedereen gelijke kansen verdient. Daarom zetten wij ons in voor mensen die (tijdelijk) door omstandigheden zoals psychische of lichamelijke beperking of door problematische schulden niet (meer) in staat zijn om hun financiën zelf te regelen. Wij willen u ondersteunen zodat u indien mogelijk weer controle krijgt over uw financiën waarbij een schuldenvrije toekomst wordt nagestreefd.

Contact

S. Ghazarian
Beschermingsbewindvoerder

Tel: 085 – 130 3428
Mobiel – WhatsApp: 06 – 834 22 051
E-mail: info@mhbewindvoering.nl

Wij zijn lid van een onafhankelijke brancheorganisatie VeWeVe voor bewindvoerders curatoren en mentoren die een professionele dienstverlening waarborgt en de kwaliteit daarvan bewaakt.

Maasstad & Haagse Bewindvoering heeft het ‘Convenant rond Beschermingsbewind’ met de gemeente Rotterdam getekend. Dat betekent dat wij afspraken met de gemeente Rotterdam hebben gemaakt over de dienstverlening aan inwoners met geldproblemen. Hierdoor kunnen wij effectiever samenwerken met de gemeente Rotterdam en andere ketenpartners waardoor cliënten sneller geholpen kunnen worden.

Wij staan geregistreerd als een erkend leerbedrijf. Dat houdt in dat enthousiaste studenten bij ons stage kunnen lopen.
Wij zijn trots op deze erkenning en hopen in de komende jaren veel studenten te mogen begeleiden.