Beschermingsbewind

Wanneer beschermingsbewind?

Indien iemand niet (meer) in staat is zijn of haar eigen financiën te regelen, heeft de mogelijkheid om beschermingsbewind aan te vragen. Beschermingsbewind betekent een financiële bescherming. Maasstad & Haagse Bewindvoering kan het beschermingsbewind uitvoeren.
De beschermingsbewindvoerder van Maasstad & Haagse Bewindvoering zal uw inkomsten beheren, betalingen doen en uw belangen vertegenwoordigen. Iedereen kan zelf beschermingsbewind aanvragen, tenzij dat niet meer mogelijk is door bijvoorbeeld een ernstige beperking. In dat geval kan een zorginstelling of familielid een aanvraag indienen.

Procedure bewind aanvragen

Als u zich aanmeldt bij Maasstad & Haagse Bewindvoering wordt eerst uitgelegd wat beschermingsbewind inhoudt en wordt uw situatie besproken met een professionele bewindvoerder. Vervolgens wordt door onze bewindvoerder de benodigde documentatie omtrent uw aanvraag in orde gemaakt. Dan dient de bewindvoerder een verzoekschrift in bij het arrondissement van de rechtbank waartoe uw gemeente behoort. Tot slot worden zowel de aanvrager, de betrokkenen als eventueel andere belanghebbenden door de kantonrechter uitgenodigd voor een zitting. Uiteindelijk beslist de kantonrechter tijdens deze zitting op basis van uw situatie of beschermingsbewind wordt uitgesproken.

Hieronder zijn enkele redenen beschreven om beschermingsbewind aan te vragen:
• Het hebben van een verstandelijke beperking;
• Het hebben van een psychische stoornis;
• Het hebben van een lichamelijke beperking;
• Het hebben van (problematische) schulden.

Tarieven
Diensten

Budgetbeheer

Budgetbeheer kan worden aangevraagd op vrijwillige basis en wordt gedaan op basis van een overeenkomst, dus zonder rechtelijke tussenkomst. Bij budgetbeheer zal Maasstad & Haagse Bewindvoering uw inkomsten en uitgaven beheren. Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar de controle over de financiën door verschillende redenen kwijt zijn geraakt waardoor zij niet het evenwicht kunnen vinden tussen inkomsten en uitgaven. Maasstad en Haagse Bewindvoering stelt samen met u een budgetplan op aan de hand waarvan uw financiën worden beheerd. Maasstad en Haagse Bewindvoering zorgt ervoor dat bijvoorbeeld huur, ziektekostenverzekering en de energierekening, op tijd worden betaald. Tevens bewaken wij dat de andere uitgaven die noodzakelijk zijn passen binnen uw inkomen. Zo ontstaan geen (nieuwe) schulden. Verder kijken wij of u recht heeft op toeslagen en/of regelingen waarmee uw inkomen kan worden verhoogd.
Budgetbeheer kan maandelijks opgezegd worden met een opzegtermijn van één maand.